Wat is filosoferen?

Wat is filosoferen?

Filosoferen is een gespreksmethode waarin kinderen uitgedaagd worden om samen na te denken over een filosofische vraag. Op vragen zoals 'Leeft een appel?' en 'Waar eindigt de ruimte?' bestaat geen éénduidig antwoord, maar in een filosofische sessie hierover, kunnen kinderen verschillende mogelijke antwoorden samen onderzoeken.

Tijdens een filosofisch gesprek wordt de klas een 'onderzoeksgemeenschap' : de nadruk ligt op het leren stellen van verdiepende vragen en het onderzoeken van meningen en argumenten. De leerkracht wordt gespreksleider : hij/ zij oordeelt niet over de inhoud maar stelt vragen die kinderen zelf aan het denken zetten. Deze activiteit stimuleert het kritisch denken en motiveert kinderen om verder en dieper te zoeken.

jelle filosofeert

Elke vraag bracht ons tot een nieuwe vraag en uiteindelijk wist ik niet meer wat te denken. ik werd echt ongelukkig en kreeg hoofdpijn, ik heb dan maar een pilletje genomen... eigenlijk vond ik het erg plezant (Inez 8 jaar)

odisee_logo_new.png